Hizmet Olarak Platform

LiveWell Akıllı Sağlık Platformu, Sağlık planlamaları için sağlık durumunun görünürlüğünü sağlar. Bu platform ile Hastaneler, e-Sağlık Sağlayıcıları, Yaşlı Bakım Merkezleri, Şirketler ve Sigorta Şirketleri; Kendi markalarını ve süreçlerini özelleştirilebilir; gösterge tabloları, entegre sağlıklı yaşam kampanyaları ve üyeleri için ayrıntılı raporlama ve analiz yoluyla kullanımını mümkün kılabilirler. Ayrıca, platform, herkese açık üyelikle hizmet verebilmektedir.

LiveWell'in ana hedefi, farklı türdeki tıbbi verilerin (insanların kalp hızı, kan basıncı ve şeker hakkında bilgi almak için kullandıkları yeni cihazlardan veya mevcut cihazlarından)gerçek zamanlı alınarak izlenebileceği ortak bir sağlık platformu (web + mobil) yaratmaktır. İzlenebilirlik sağlayan platform, tanı uzmanları ile sağlık planlarına dahil olan üyelerinin iletişimini sağlayarak teşhis aşamasına yardımcı olan bir köprü görevini üstlenmiştir. EKG uzaktan izleme sistemi, özel olarak tasarlanmış bir EKG cihazı ve EKG tshirt kullanarak gerçek zamanlı olarak hastalardan 12 kanallı EKG sinyalini alarak erken tanıya yardımcı olur, acil durumlarda doktor / hastaneye gerçek zamanlı bilgiyi iletir.

Özellikler

Hizmet olarak Platform

Hastaneler, e-Sağlık Sağlayıcıları, Yaşlı Bakım Merkezleri, Şirketler ve Sigorta Şirketleri, LiveWell HIP Altyapısı aracılığıyla kendi markalarını ve üyelik süreçlerini kullanabilirler.

Özelleştirme

Üyeler / hastalar günlük hatırlatıcıları alması ve seçtikleri bildirimleri alması sağlanarak üyelerin sağlık verileri daima akıllarında kalır. Doktorlar ve Sağlık Çalışanları, özelleştirilebilir alarmlar ve bildirimler yoluyla hastalarının kritik sağlık durumu hakkında kolayca bilgi sahibi olurlar.

Kişiselleştirme

Kişiselleştirme, grubunuzdaki her üye için kişiselleştirilmiş bir sağlık eylem planı hazırlanmasını sağlar. Tavsiye edilen koruyucu sağlık eylemleri yaş, cinsiyet ve sağlık geçmişi ile eşleştirilir. Bu şekilde koruyucu önlemler kişiselleştirilmesi ile sistem üyelere benzer klinik örnekleri baz alarak bir önleyici eylem önersinde bulunabilir.

Çoklu Cihaz Desteği

Bluetooth özellikli tıbbi cihazlar ve izleme cihazları, ilgili Bluetooth 2.0 protokolleri aracılığıyla platforma kolaylıkla entegre edilebilir

Gösterge Panel

Kolayca erişilen sağlık ve sağlık izleme, etkili yönetim ve izleme ve akıllı analitik raporlar. Verimlilik, sağlık durumu raporları, cihaz raporları, üye sağlık riski analiz raporları otomatik olarak üretilir.

Sürekli Takip

Live Well , üyelerinizi / hastalarınızın sağlık verilerini sürekli ölçmek, izlemek ve iyileştirmek için 24/7 yakalar. Üyelerinizin / hastalarınızın kritik sağlık düzeylerinde, alarm ve acil durum prosedürlerini etkinleştirilir. Gerçek zamanlı sağlık durumunu izlerken hastalara acil ilk müdahale sağlamak için gerçek zamanlı lokasyon ve adres takibi yapar ve üyeleriniz/ hastalarınız için en yakın ambulans servisinden hizmeti sağlayarak en yakın hastaneye yönlendirir.

Sürekli ve Sınırsız Sağlık Takibi

health_application
livewell_application
livewell_mobile_application