Biz Kimiz?

2012 yılında doktor, biyomedikal ve bilgisayar mühendislerinden oluşan ekibimiz, tüm dünyadaki ölümlerin yaklaşık %30'unun kardiyovasküler hastalıklar (KVH) olduğunu ve Türkiye'de hastalığa yakalanma oranının %40 olması ve hastalık sebebi ile ölme oranının ise %25 (çoğunlukla Atriyal Fibrilasyonun neden olduğu) olmasını (bu oranın her dört ölümün 1'inden sorumlu olması) gözönünde bulundurarak bu oranı düşürebilmek ve artan sağlık masraflarını azaltabilmek amacı ile çalışmalarına başladı. Önleyici sağlık tedbirlerini herkese uygulanabilir basitlikte sunulması ile yıkıcı sağlık ücretleri önlenebileceğine inanan ekibimiz, kapsamlı ve karmaşık klinik veri analizini, sağlık planı sponsorlarının ve üyelerinin daha önce kronik hastalığı tespit etmelerine ve daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için kişisel koruyucu bakım ile birleştiren bir tıbbi teknoloji sistemi kurmaya karar verdiler.

Gerçek Zamanlı Akıllı Sağlık Platformu

LiveWell Akıllı Sağlık Platformu, sağlık planlamaları için sağlık durumunun görünürlüğünü sağlar. Bu platform ile Hastaneler, e-Sağlık Sağlayıcıları, Yaşlı Bakım Merkezleri, Şirketler ve Sigorta Şirketleri; Kendi markalarını ve süreçlerini özelleştirilebilir; gösterge tabloları, entegre sağlıklı yaşam kampanyaları ve üyeleri için ayrıntılı raporlama ve analiz yoluyla kullanımını mümkün kılabilirler. Ayrıca, platform, herkese açık üyelikle hizmet verebilmektedir.

EKG uzaktan izleme sistemi, özel olarak tasarlanmış bir EKG cihazı ve EKG tshirt kullanarak gerçek zamanlı olarak hastalardan 12 kanallı EKG sinyalini alarak erken tanıya yardımcı olur, acil durumlarda doktor ve/veya hastaneye gerçek zamanlı bilgiyi iletir.

Sağlık Sektörü: Düşük Maliyetler ve Verimli Sonuçlar

LiveWell Akıllı Sağlık Platformu (HIP), Sağlık Tesisleri dışında evde bakım hizmeti ile sağlık riskleri önleme ve kronik bakım yönetimi için yenilikçi bir Sağlıklı Yaşam Eko-Sistemi, e-Sağlık ve Mobil Sağlık takip platformu'dur. Hastaneler, e-Sağlık Sağlayıcıları, Yaşlı Bakım Merkezleri, Şirketler ve Sigorta Şirketleri, LiveWell HIP Altyapısı aracılığıyla kendi markalarını ve üyelik süreçlerini kullanabilirler. LiveWell, basit yönetilen gösterge tabloları, analitik ve istatistiksel raporları, kişiselleştirme ve özelleştirme özellikleri ile izlenebilirlik ve takibi sağlayarak, sağlık sonuçlarını iyileştirerek sağlık maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. LiveWell, sağlık verilerini analiz ederek aritminin tespitine yardımcı olur ve sağlık planlarının ve tedavi programlarının kişiye özel hazırlanmasını sağlar.

Üyeler: Düşük Maliyetler ve Sağlıklı Sonuçlar

Üyeler için, kendi sağlıklarını yönetmeyi ve izlemeyi kolaylaştırır. Bunu, tüm klinik sağlık verilerini otomatik olarak toplayarak ve 2 anahtar soruyu sürekli yanıtlayarak yapar:

  1. Gerçek zamanlı sağlık durumum nedir?
  2. Sağlığımı korumak veya iyileştirmek için nelere ihtiyacım var?

Üyeler diledikleri her zaman tercih ettikleri cihazları ile kişiselleştirilmiş sağlık gösterge panellerine bağlanabilirler ve sağlık masraflarını düşürebilmeleri için ile sunulan sağlık bilgilendirmeleri ile rehberlik alabilirler. Üyeler sağlık ekosistemimizde yer alan klinik pratisyenleri tarafından baştan aşağı takip edilirler ve kritik hastalık durumunda, en yakın yerdeki acil durum ekipleri ile ilkyardım hizmeti alırlar.

İş Ortaklarımız